1 kwietnia 2020

Logowanie

login:

password:

twitt1.jpg

GM_25___plakat.jpg

logo_STOART.jpg

issuu_logo_vertical.gif

Dyrygent

nowy.jpg

    Paweł ŁUKASZEWSKI
    
    kompozytor i dyrygent. ur. w 1968 w Częstochowie. Ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie, uzyskując dwa dyplomy: w zakresie gry na wiolonczeli: 1992, prof. A. Wróbel i kompozycji (z wynikiem celującym); 1995, prof. M. Borkowski. Studia uzupełniał w Studium Menedżerów Kultury przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dyplom – 1994) oraz w Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (dyplom – 1996; z wynikiem celującym). Brał udział w Kursie Muzyki Komputerowej  w Warszawie (1992), oraz w Kursach dla Młodych Kompozytorów w Kazimierzu Dolnym (1992, 1993), a także w Letnich Kursach Muzyki Współczesnej w Krakowie (prof. B. Schaeffer) (1993). Jest pracownikiem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina: od 1996 – asystent, od 2001 – adiunkt, od 2002 – kierownik Pracowni Kontrapunktu, 1997-2005 Sekretarz Katedry Kompozycji. W 2000 uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych w zakresie kompozycji; promotor: prof. M. Borkowski, a w 2007 doktora habilitowanego w AMFC w Warszawie. W 2003 i 2006 został zaproszony jako visiting profesor do Chile i Argentyny.
     Otrzymuje liczne polskie i zagraniczne zamówienia twórcze (Japonia, Niemcy, W. Brytania, Szwajcaria), był stypendystą m.in. Urzędu Miasta Częstochowy (1991-92),  Fundacji im. prof. B. Suchodolskiego (1995), Funduszu Promocji Twórczości przy Ministrze Kultury i Sztuki (1996) i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (wielokrotnie) i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy (2010).
     Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień na konkursach kompozytorskich:  1988 – I nagroda na Konkursie w Łomży, 1988 – wyróżnienie  na Konkursie na utwór o treści religijnej w Krakowie, 1994 – II nagroda na II Forum Młodych Kompozytorów w Krakowie, 1994 – wyróżnienie na Konkursie im.  T. Bairda w Warszawie, 1994 – I nagroda na Konkursie Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, 1996 – wyróżnienie na Konkursie Kompozytorskim im. F. Nowowiejskiego w Warszawie, 1996 – II nagroda na Konkursie im. A. Didura  w Sanoku,  1998 – II nagroda na 27 Międzynarodowym Konkursie Florilege Vocal de Tours we Francji, a także: 1995 – Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy za twórczość kompozytorską i jej artystyczną dojrzałość, 1998 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 2005 – Nagroda Rektora AMFC; 2006 – Nagroda św. Brata Alberta za wybitne osiągnięcia kompozytorskie, dyrygenckie i organizacyjne, 2008-Fryderyk za autorski album "Sacred music", 2010 - Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.; z Chórem Katedry Warszawsko-Praskiej „Musica Sacra”: 2005 – FRYDERYK za album trzypłytowy; 2006 – Nagroda Miasta St. Quentin za najlepsze wykonanie muzyki współczesnej na VII Międzynarodowym Konkursie Chórów Katedralnych we Francji, 2006 – FRYDERYK.
     Utwory  P. Łukaszewskiego wykonywane były na ponad 100 festiwalach w kraju i za granicą m.in.: w Anglii, Argentynie, Belgii, Białorusi, Chile, Chinach, Czechach, Danii, Francji, Hiszpanii, Islandii, Izraelu, Kanadzie, Korei Południowej, Litwie, Luksemburgu, Malcie, Meksyku, Mołdawii, Monaco, Niemczech, Peru, Rosji, Rumunii, Szwajcarii, Ukrainie,  Urugwaju, USA, Watykanie, we Włoszech i są zarejestrowane na ponad 60 polskich i zagranicznych płytach CD (m.in. Hyperion, Acte Préalable, Polskie Nagrania Edition, DUX, Musica Sacra Edition, Signum Records). Jedenaście z nich otrzymało nominację do Nagrody „Fryderyk”, w tym dwie została uhonorowana tą nagrodą. Ponad 60 jego utworów zostały wydanych przez ChesterNovello (W. Brytania), PWM Kraków, Edition Ferrimontana (Niemcy), Edizioni Carrara (Włochy), Lorenz Corporation (USA), Choris Mundi (Niemcy). Niemal wszystkie jego kompozycje zostały zarejestrowane i prezentowane przez liczne rozgłośnie radiowe i telewizyjne.
    Od roku 1995 jest Dyrektorem Organizacyjnym Międzynarodowego Festiwalu Laboratorium Muzyki Współczesnej, a od 2000 – prezesem Stowarzyszenia Musica Sacra. Jest członkiem ZAiKS (w Zarządzie Sekcji A w latach 2005-2010) i Prezydium Rady Akademii Fonograficznej. Zasiada w radach artystycznych festiwali m.in. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie. Bierze udział w pracach jury konkursów kompozytorskich, m.in. w Arezzo (Włochy), Moskwie (Rosja), Bukareszcie (Rumunia). Jest dyrektorem Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej „Musica Sacra” i Wydawnictwa płytowego Musica Sacra Edition.
     W ostatnich latach twórczość P. Łukaszewskiego zyskała znaczącą pozycję w Wielkiej Brytanii. Jego utwory są wykonywane i prawykonywane przez renomowane zespoły chóralne z Londynu i Cambridge  (The Holst Singers, BBC Singers, Trinity College Choir, Tenebrae, Britten Sinfonia, Polyphony) pod dyrekcją uznanych dyrygentów: Stephena Laytona i Nigela Shorta. Wydane są dwie płyty autorskie z jego kompozycjami w wytwórni Hyperion.
    
    flaga uk
    Born in Częstochowa in 1968, he is a graduate of the Fryderyk Chopin Music Academy in Warsaw, where he studied the cello (with Andrzej Wróbel, diploma in 1992) and composition (with Marian Borkowski, a diploma with distinction in 1995). He also finished the School for Arts Management at the University of Poznań (1994) and the postgraduate course in choral conducting at the Music Academy in Bydgoszcz (1996). He took part in the course of computer music in Warsaw (1992), the courses for young composers in Kazimierz Dolny (1992, 1993) and the summer courses in contemporary music in Kraków (with Bogusław Schaeffer, 1993). He has been on the faculty of the Fryderyk Chopin University of Music since 1996. In 2000 he gained his Ph.D. in composition (supervisor: Professor Marian Borkowski) and in 2007 he received a post-doctoral degree. He worked as a visiting professor in Chile and Argentina (2003, 2006).
      
     He has received numerous commissions from Poland and abroad (Japan, Germany, Great Britain, Switzerland) and has held many grants, including those from the Częstochowa Town Council (1991-1992), the Professor Bogdan Suchodolski Foundation (1995), the ZAiKS Authors’ and Composers’ Association (1996), the Arts Promotion Fund of the Ministry of Culture (several times) and the President of Warsaw (2010).
      
      
     His honours include First Prize at the Composers’ Competition in Łomża (1988), an honourable mention at the Tadeusz Baird Composers’ Competition (1994), First Prize at the Warsaw Music Academy Competition (1994), Second Prize at the 2nd Young Composers’ Forum in Kraków (1994), Second Prize at the Adam Didur Competition in Sanok (1996), and Second Prize at the 27th International ‘Florilege Vocal de Tours’ Competition in France (1998). He won the ‘Fryderyk’ Awards of the Polish Phonographic Academy (2005, 2006), the Award of the town of St Quentin (for the best performance of a contemporary work) at the Concours Europeen de Choeurs et Maitrises de Cathedrales (2006).
     He has received the Commander’s Cross of the Order of Polonia Restituta (1998), the award of the Mayor of Częstochowa for outstanding compositional achievements (1995), the award of the Rector of the Music Academy in Warsaw (2005) and the Saint Brother Albert Chmielowski Award for outstanding achievements in composition, conducting and organization of musical life (2006). 
     His works have been performed at over 100 festivals in Poland and abroad (Britain, Argentina, Belarus, Belgium, Chile, China, the Czech Republic, Denmark, France, Spain, Germany, Iceland, Israel, Italy, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Moldova, Peru, Romania, Russia, South Korea, Switzerland, Ukraine, Uruguay, the Vatican and the United States). His discography includes over 60 CDs (Hyperion, Acte Préalable, Polskie Nagrania Edition, DUX, Musica Sacra Edition, Signum Records), one of which (String Quartet No. 1, performed by DAFÔ Quartet, DUX 0142) received the Fryderyk Award and six others were nominated for this award. Over sixty of his pieces have been published in Britain (ChesterNovello), Poland (PWM Edition), Germany (Edition Ferrimontana, Choris Mundi), Italy (Edizioni Carrara) and the United States (Lorenz Corporation). Almost all of his works have been recorded and broadcast by numerous radio and television stations.
      
      
     He has served as the Director of the International Festival ‘Laboratory of Contemporary Music’ (since 1995) and as President of the Musica Sacra Association (since 2000). He is a member of the ZAiKS Association of Authors and Composers, the Presidium of the Council of the Phonographic Academy and of the artistic council of the Gaude Mater International Festival of Sacred Music in Częstochowa. He has sat on the juries of the composers’ competitions in Arezzo, Moscow and Bucharest. He is Artistic Director and Conductor of ‘Musica Sacra’ Choir of the Warsaw-Praga Cathedral and of the Musica Sacra Edition.
     In recent years Paweł Łukaszewski’s music has gained a high recognition in Britain. His works have been performed (and some premiered) by such renowned choral ensembles from London and Cambridge as The Holst Singers, BBC Singers, Trinity College Choir, Tenebrae, Britten Sinfonia and Polyphony under the direction of prominent conductors Stephen Layton and Nigel Short. Two CDs devoted exclusively to his music have been released by Hyperion.

    

Dziś polecamy

CD_PRESTO.jpg

Requiem Records & Presto

    Stowarzyszenie Musica Sacra ®
    KRS 0000078490
    REGON 017514071
    NIP 524-24-27-058
    CREDIT AGRICOLE 65 1940 1076 3070 3465 0000 0000
    

    e-mail: Paweł Łukaszewski
    mobile: 48 501 33 99 02
    Odkryta 38A m 20
    03-140 Warszawa, Poland
    Musica Sacra® - Znak tow. zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP.
    (numer zastrzeżenia: Z-275283)
    
    

noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart webdesign dombek 2011©